رله فلاشر پراید

 نام محصول:

رله فلاشر پراید و تیبا (Unit Flasher)

شرح محصول:

این محصول در خودرو های پراید و تیبا برق راهنما/فلاشر را تامین می کند. رله فلاشر آژیراک به علت استفاده از رله ها 30 آمپر ، آبکاری فیش ها از کیفیت و عمر بالایی برخوردار است. تمامی مشخصات فنی این محصول براساس استاندارد ها خودرو می باشد.

 

 

کاریرد:

تمامی تیبا ها و پراید ها

مشخصات فنی:

 14VDC Voltage:
30A Current:
AgSNO2 Contact:
C/M 90 ON-OFF Frequency
50 % Lightening On Rate